Fakta om lærken

Sanglærke – Naturhistorisk Museum

Sanglærker ses enten i luften eller på jorden og aldrig i træer eller buske. På jorden bevæger de sig ofte i hurtigt løb og søger deres føde på de lave planter …

Sanglærke – Wikipedia, den frie encyklopædi

Sanglærken (Alauda arvensis) er en spurvefugl på cirka 18 centimeter, der forekommer spontant i Europa, Nordafrika og dele af Asien og desuden er …

Lærker – Wikipedia, den frie encyklopædi

Lærker (Alaudidae) er en familie af spurvefugle, der ofte lever i det åbne land og har en brunlig camouflagefarvet fjerdragt. Familien omfatter omkring 98 …

Sanglærke (Alauda arvensis) – Naturbasen

Kendetegn. : Længde 16-18 cm. En af Danmarks almindeligste fugle i åbent land (bestanden er vurderet til 1.360.000 par). Kendes bedst fra de andre lærker på …

Læs om Sanglærke i Naturbasen – Danmarks Nationale Artsportal. Her er billeder, udbredelseskort, observationer, levesteder, rødliste og meget mere.

Sanglærke – Naturporten

Sanglærken er en meget almindelig og talrig ynglefugl i hele landet. Den lever i det åbne landskab på agerland, overdrev, enge, heder, strandenge og i klitter.

Danmarks Fugle – Sanglærke – DOFbasen

Danmarks Fugle

Sanglærke. Alauda arvensis. Sanglærke. © Albert Steen Hansen. Beskrivelse. Sanglærken er …

På disse sider kan du læse en kort beskrivelse af mere end 300 arter af fugle, med fokus på de mest almindeligt forekommende samt tidligere ynglefugle.

lærker – Den Store Danske – lex.dk

19. dec. 2022 — Lærker er familie af små, uanseeligt brunt og beigefarvede spurvefugle, som overvejende er kendt for deres sang.

Lærker lister ind i landet med foråret

Lærker lister ind i landet med foråret – Dansk Ornitologisk Forening

2. mar. 2010 — Det viser indrapporteringen til DOFbasen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database med dagsaktuelle fugleobservationer fra hele landet …

Den seneste uges tid er tusinder af sanglærker fra deres vinterkvarterer i Frankrig og egnene omkring Den engelske Kanal trukket ind over Danmark, men ny kulde kan bremse forårstrækket for en stund. Sådan er det også med andre vejrtrækfugle som viber og stære. Vejret bestemmer fuglenes rejseplaner.

Lærker i luften fra Skagen til Gedser

Lærker i luften fra Skagen til Gedser – Dansk Ornitologisk Forening

20. feb. 2012 — Det viser rapporteringen til DOFbasen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database med dagsaktuelle fugleobservationer fra hele landet.

De seneste dage er småflokke af sanglærker ankommet overalt i Danmark efter et vinterophold i Frankrig og egnene omkring Den engelske Kanal. Ny kulde kan dog bremse forårstrækket for en stund. Sådan er det også med andre vejrtrækfugle som viber og stære. Vejret bestemmer fuglenes rejseplaner

Sanglærke | Kongeåen

Derfor optræder lærken også ofte i den danske sangskat, … De udyrkede pletter tjener som landingsplads og fødesøgningsområde for lærkerne. Fakta.

Keywords: fakta om lærken